Kesirleri ortak bir paydaya indirgeme programı

Bu program kesirleri ortak bir paydaya indirger.
En fazla 5 kesir hesaplanabilir.
  • Giriş değerleri, hem pay hem de payda için maksimum 3 basamaklı doğal sayılarla sınırlıdır.
  • Pay veya paydanın "0" olup olmadığını yok sayın.
Hesapla

Lütfen değeri girin